Kada ćete ostvariti dobit? Poslovnom planu dodajte i financijsku projekciju

financijski-plan-izracun-dobiti

Kada znamo što ćemo proizvoditi, koliku cijenu možemo postići, koliko najmanje moramo proizvoditi i koliko nas sve to košta, tada krećemo u izradu financijskih projekcija da vidimo kada ćemo ostvarivati dobit kakvu želimo te vratiti sve dugove.

Prihodi od prodaje

Kako bismo znali koliki će nam biti prihodi od prodaje, ponajprije moramo definirati koliko proizvoda/usluga planiramo prodati koji mjesec i po kojoj cijeni. Tu treba uzeti u obzir da prodaja zna pasti u siječnju, kao i tijekom ljetnih mjeseci pa se planovi prodaje rade s rezervom. 

Npr. Ako planiramo prodavati pretplatu na online aplikaciju za mjerenje utjecaja čija je mjesečna cijena 500,00 kn, a očekujemo sukladno istraživanju tržišta minimalno 10 kontinuiranih pretplata, tada je naš prihod od prodaje na mjesečnoj razini 5.000,00 kn, dok je na godišnjoj razini 60.000,00 kn.

Troškovi poslovanja

U prethodnim člancima smo kod izrade točke pokrića objasnili fiksne i varijabilne troškove. Fiksni su oni koji nastaju bez obzira na količinu prodanih proizvoda/usluga poput najma, telefona, režija, plaća uprave i slično, dok su varijabilni oni koji su direktno vezani uz jedinicu prodaje poput materijala, vanjskih usluga izvođenja ili održavanja, električne energije u pogonu, plaće zaposlenika u pogonu i slično.

Sve troškove razvrstavamo po mjesecima nastanka. Radi lakšeg praćenja možete ih razvrstati u fiksne i varijabilne. Varijabilni troškovi se izračunavaju tako da ih množimo s količinom prodanih proizvoda kako smo naveli u projekciji prodaje.

Npr. imamo troškove za korištenje aplikacije za mjerenje utjecaja, zatim mjesečne fiksne troškove najma i režija od 600,00 kn, internete od 200,00 kn, banka 50,00 kn, uredski materijal 50,00 kn i plaću zaposlene osobe na 10h tjedno radi održavanja sustava čija mjesečna plaća iznosi 3000,00 kn. 

Račun dobiti i gubitka

U račun dobiti i gubitka upisujemo sve mjesečne iznose koje smo dobili u prethodnim tablicama – projekcija prodaje, projekcija prihoda, fiksni troškovi. Tu se ujedno dodaju i prihodi od državnih potpora i drugi izvanredni prihodi koji nisu vezani uz prodaju, poput subvencija plaća, mjere HZZ-a, državne potpore i sl.

Kada radite projekciju računa dobiti i gubitka kroz godine imajte na umu kontinuirano povećanje prodaje za približno 10% po godini, ovisno o djelatnosti s kojom se mislite baviti.

Ako povećate prihode za 10% to ne znači da će se i troškovi povećati za 10%. Varijabilni hoće jer su direktno vezani uz prodaju, dok fiksni mogu ostati isti do popunjenja kapaciteta.

Na primjer, ako zbog povećanja obujma posla morate zaposliti još jednog djelatnika na servisu aplikacije, to ne znači da ćete odmah morati seliti u novi prostor i plaćati veći najam ili da će vam se povećati troškovi osiguranja opreme.

U petoj godini poslovanja razmišljajte i o većim troškovima održavanja početne opreme te investiciji u novu opremu/imovinu jer će postojeća biti zastarjela.

Izvješće o novčanom toku 

Nisu svi prihodi ujedno i priljevi na naš žiro-račun ili u blagajnu, kao što ni svi troškovi nisu ujedno i odljevi. Kod planiranja novčanog toka bitno nam je kada ćemo dobiti nešto plaćeno ili kada mi moramo nešto platiti.

Na primjer,  možemo imati dogovoreno s kupcima 15 dana odgode plaćanja, tako da novce nećemo imati u svibnju ako je račun nakon 15.05., već tek u lipnju. Isto tako kada dobijemo račun za najam, taj najam ne moramo odmah platiti već isto imamo odgodu plaćanja.

Kada navedene faktore stavimo u tablicu ona će pokazati kada smo nelikvidni, tj. kada s našim priljevima sredstava nećemo moći financirati tekuće obveze pa ćemo najvjerojatnije trebati kratkoročnu pozajmicu.

Ova projekcija nam je bitna da unaprijed možemo planirati i dogovoriti financijske injekcije u naše poslovanje, kako bismo mogli nesmetano raditi te ujedno s pozajmljivačima dogovoriti jasne rokove otplate.

Želite li da za vas napravimo financijsku projekciju, kontaktirajte nas za sastanak.

Podijeli: