Elementi poslovnog plana

frame-3-1420428

Poslovni plan predstavlja opis poslovne ideje, te mjera, ulaganja, resursa koji su potrebni za realizaciju posla. Često se koristi kao sredstvo komunikacije sa investitorima, bankarima, pa čak i donatorima. Najčešće se plan radi na 5 godina, ali to ovisi o djelatnosti za koju se planovi donose.

Prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj poslovni plan bi trebao sadržavati minimalno:

  1. Podatci o poduzetniku (informacije o poduzetniku, te procjena njegove poduzetničke sposobnosti)
  2. Polazište (kako je nastala poduzetnička ideja) 
  3. Predmet poslovanja (proizvodi ili usluge)
  4. Tržišna opravdanost (analiza tržišta nabava i prodaje)
  5. Tehnološko-tehnički elementi poduhvata (opis tehnologije, troškovi, zaposlenici)
  6. Lokacija
  7. Zaštita okoline
  8. Financijski elementi pothvata (investicije, kalkulacija cijena, troškovi poslovanja, izvori financiranja, račun dobiti i gubitka, cash flow)
  9. Zaključak

Svaki poslovni plan mora početi sa naslovnicom, sadržajem i sažetkom poslovne ideje.

Sažetak poslovne ideje je vrlo važan dio poslovnog plana i najčešće se stavlja na početak poslovnog plana, a oblikuje se tek nakon kompletne izrade poslovnog plana. On bi trebao jasno sažeti cjelokupni poslovni plan – od poslovne ideje do konkurentnosti i potrebnih resursa te plana razvoja. Sažetak poslovnog plana investitora mora  uvjeriti da imate dobru i održivu poslovnu ideju.

Podijeli: