Društveni povrat ulaganja – općenito

Društveni povrat ulaganja ili engleski SROI-Social return on investment je najrasprostranjeniji je oblik mjerenja društvenog utjecaja.

DATUM: 26.05.2018.

Društveni povrat ulaganja (DPU) ili engleski SROI-Social return on investment  daje financijski izračun koliko će 1,00 kuna ulaganja dati društveni povrat kroz 5 godina.  Najčešće se koristi kod izračuna povrata ulaganja na projekte, ali zbog svoje fleksibilnosti moguće je korištenje i za cijelu organizaciju. Temelji se na teoriji promjene tj. theory of change – koliko je neka intervencija utjecala na promjene u zajednici.

DPU principi

Kako bi mjerili utjecaj ovom metodom potrebno je pridržavati se nekoliko principa:

 1. uključivanje dionika
 2. razumijevanje promjene
 3. vrednovanje onog što je bitno
 4. uključivanje onog što je mjerljivo
 5. bez pretjerivanja
 6. provjera rezultata
 7. transparentnost

Kroz SROI metodu izrađuje se po koracima Impact mapa. Primjer mape možete preuzeti ovdje. A cijeli vodič kroz SROI postupak možete preuzeti ovdje.

Koraci u mjerenju DPU

Impact mapa vas vodi kroz korake koje je potrebno napraviti kako bi došli do finalnog rezultata.

Ključne faze u mjerenju društvenog utjecaja kroz SROI metodu:

 1. Definirati što mjerimo i koji su nam ključni dionici. Bitno je jasno definirati koji dio želimo izmjeriti DPU metodom, tko će sve biti uključen u proces i na koji način.
 2. Definiranje promjene (ishoda). Kroz aktivnosti provedene s dionicima (razgovori, upitnici, radionice i sl.) razvijat ćemo impact mapu ili teoriju promjene, koja će pokazati odnos između inputa, outputa i ishoda.
 3. Evidentiranje ishoda i davanje financijske vrijednosti ishodima. Potrebno je dokazati da se ishod dogodio i pridružiti mu realnu financijsku vrijednost.
 4. Utvrđivanje utjecaja. Nismo mi jedini zaduženi za ishode naših dionika. Bez obzira na naše aktivnosti neke stvari bi se desile i bez našeg uplitanja, te se naš utjecaj isto tako kroz godine smanjuje. Sve navedene stavke treba uzeti u obzir kako bi se dobila realna slika našeg društvenog utjecaja.
 5. Izračun DPU-a. Izračunava se na temelju svih podataka koje smo skupili uzimajući u obzir pozitivne i negativne posljedice naših aktivnosti.
 6. Izvještavanje o DPU-u. Bitno je podijeliti svoje zaključke s dionicima koji su bili uključeni u cijeli proces te promovirati i nastaviti raditi aktivnosti koje doprinose većem društvenom utjecaju.

Podijeli: