Logička matrica – što je i kako izgleda?

Logička matrica glavni je rezultat procesa logičkog pristupa osmišljavanju projekta. Najveća prednost logičke matrice je što nam na jednoj strani daje sve podatke potrebne za izradu projektnih prijedloga. Kako izgleda logička matrica? Logičku matricu čine četiri vodoravna retka i četiri stupca. U okomitoj logici matrice utvrđuje se što i kako projekt namjerava postići, razjašnjavajući uzročne […]

Organiziranje povremenih humanitarnih akcija

Humanitarna akcija je vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika ili određenu svrhu. Povremena humanitarna akcija može trajati najduže 90 dana, a može se organizirati u svrhu: zaštite i spašavanja žrtava katastrofa ili velikih nesreća zaštite i spašavanja žrtava izazvanih ljudskim djelovanjem podmirenja potreba socijalno osjetljivih skupina. Što je potrebno za organiziranje humanitarne […]

Zašto trebamo mjeriti društveni utjecaj?

Stručnjaci odgovaraju. DATUM: 31.05.2018. Društveni utjecaj – pojam koji se zadnjih nekoliko godina često spominje – ne samo kod aktera iz civilnog sektora ili društvenih poduzetnika, već i u profitnom sektoru, pogotovo kod velikih kompanija i banaka. „Mjerenje društvenog utjecaja“ postaje vruća tema konferencija, okruglih stolova, sastanaka, a ipak još uvijek ne postoje dovoljno jasne […]

Razlika između društvenog i običnog poduzetništva

Način poduzetništva se mijenja, a s tim se mijenjaju i njegovi oblici te utjecaj poduzetništva zahtijeva kompleksnije promišljanje. DATUM: 30.05.2018 Posljednje vrijeme se sve češće susrećemo s pojmom socijalnog odnosno društvenog poduzetništva. Da bi se razlikovali i postali društveni poduzetnici važno je pronaći ravnotežu između financijskog, okolišnog i društvenog aspekta i uspješno je usaditi u […]

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u društvenom poduzeću

Ako zaposlite osobu s invaliditetom, uz sufinanciranje HZZ-a i ZOSI, vašu tvrtku ta osoba prvih godinu dana neće koštati ništa. DATUM: 29.05.2018. Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika, moraju imati zaposlenu jednu osobu s invaliditetom inače plaćaju penale od oko 900 […]

Izračun točke pokrića

Točka pokrića govori koliko jedinica proizvoda/usluga treba prodati, najčešće u jednom mjesecu, da se pokriju svi fiksni i varijabilni troškovi. Jedan od sastavnih dijelova poslovnog plana je izračun točke pokrića. Ovo je ujedno i jednostavan način da u vrlo kratkom roku vidite da li vaša poslovna ideja ima smisla. Ako vam ispadne npr. da trebate […]

Financijski planovi društvenih poduzeća

Svakoj organizaciji, bez obzira na njezin pravni oblik, preporučuje se donositi financijske planove koji su za neprofitne obavezni. DATUM: 26.05.2018. Preporučuje se svakoj organizaciji, bez obzira na pravni oblik, da donosi financijske planove koje će prihvaćati najviše tijelo upravljanja. Iako poduzeća i zadruge nemaju zakonske obveze za to, udruge tj. neprofitne organizacije moraju po Zakonu […]

Financijski izvještaji društvenih poduzeća

Razlike u financijskim izvještajima s obzirom na pravni oblik društvenog poduzeća. DATUM: 26.05.2018. Za različite pravne oblike postoje i različiti financijski izvještaji. Najveća razlika je s obzirom na profitne i neprofitne organizacije i rokove izvještavanja. Pa tako neprofitne organizacije (one koje su upisane u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija) predaju svoje izvještaje FINA-i do […]

Društveni povrat ulaganja – općenito

Društveni povrat ulaganja ili engleski SROI-Social return on investment je najrasprostranjeniji je oblik mjerenja društvenog utjecaja. DATUM: 26.05.2018. Društveni povrat ulaganja (DPU) ili engleski SROI-Social return on investment  daje financijski izračun koliko će 1,00 kuna ulaganja dati društveni povrat kroz 5 godina.  Najčešće se koristi kod izračuna povrata ulaganja na projekte, ali zbog svoje fleksibilnosti moguće […]

Društveni povrat ulaganja – impact mapa

Društveni povrat ulaganja ili engleski SROI-Social return on investment temelji se na teoriji promjene – koliko je neka intervencija utjecala na promjene u zajednici. DATUM: 26.05.2018. Društveni povrat ulaganja ili engleski SROI-Social return on investment je društveni, ekonomski i ekološki utjecaj prikazan kroz financijsku vrijednost. Temelji se na teoriji promjene tj. theory of change – koliko je […]