Temeljni kapital u d.o.o.-u od 2023. godine

Kako je € postao službena valuta u Republici Hrvatskoj, tako je Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22-18/23), propisana obveza usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala za društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i dionička društva (d.d.). Ne postoji rok do kada se izmjena temeljnog kapitala mora […]

Kako zaposliti osobu s invaliditetom?

Osoba s invaliditetom je prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, definirana kao: (1) svaka osoba kod koje postoji tjelesno, osjetilno ili mentalno oštećenje koje za posljedicu ima trajnu ili na najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu. (2) Osoba s invaliditetom smanjenih radnih sposobnosti je osoba čiji […]

Ekološki otisak

Ekološki je otisak mjera ljudskog utjecaja na prirodne resurse.  Postoje različiti kalkulatori kojima se on mjeri. Jedan od njih je: http://www.footprintcalculator.org/home/en. Da bi se izračunao ekološki otisak, razmatra se nekoliko načina korištenja prirodnih resursa. Ti se oblici mogu mjeriti u jedinicama površine, koje su važne za održavanje biološke produktivnosti. Resursi koji se ne mogu izmjeriti […]

Elementi poslovnog plana

Poslovni plan predstavlja opis poslovne ideje, te mjera, ulaganja, resursa koji su potrebni za realizaciju posla. Često se koristi kao sredstvo komunikacije sa investitorima, bankarima, pa čak i donatorima. Najčešće se plan radi na 5 godina, ali to ovisi o djelatnosti za koju se planovi donose. Prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj poslovni plan […]

Problemsko stablo

Problemsko stablo je alat koji nam pomaže identificirati probleme, ograničenja i mogućnosti te odrediti uzročno-posljedične veze.  Kako bi se izradilo problemsko stablo ponajprije je potrebno uključiti dionike. Brainstormingom se izlistaju svi problemi koje prisutni dionici vide u zajednici ili području s kojim se bavite. Svaki dionik određuje što je za njega ili nju ključni problem […]

Ključni dionici na projektu

Različite skupine imaju različite probleme, potrebe, interese koje je potrebno analizirati i razumjeti kako bi se prilikom pisanja projektnih prijedloga pravilno identificirao problem i strategije u rješavanju njihovih problema, a u svrhu ostvarenja cilja. Dionici (engl. stakeholders) mogu biti pojedinci, skupine, organizacije ili tvrtke koje imaju, ili mogu imati, značajan interes u uspjehu ili neuspjehu […]

Principi društvene vrijednosti

Svi koji su počeli mjeriti svoj društveni utjecaj ili sudjelovali u kreiranju metodologija za mjerenje susretali su se sa principima kojih se nastojimo svi pridržavati za kvalitetno mjerenje utjecaja. Postoji 7 principa, a to su:  Uključivanje dionika   Razumijevanje promjene Vrednovanje onog što je bitno Uključivanje samo materijalnog/mjerljivog Bez pretjerivanja   Transparentnost   Provjeravanje rezultata […]

Platno poslovnog modela

Imate ideju, a ne znate od kuda krenuti? Poslovni planovi su zastarjeli model i iziskuju puno vremena za izradu i onda na kraju shvatite da poslovni model nije održivi. Za one koji žele brzo staviti na papir svoju poslovnu ideju i testirati je predlažemo platno poslovnog modela tzv. Business Model Canvas. Platno pomaže vizualizirati vašu […]

Poticaji za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom

Poslodavaci koji zapošljavaju više od 20 radnika dužni su zaposliti i osobe s invaliditetom i to u visini od 3% u odnosu na ukupni broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvote. Kako bi se što više poticalo što više zapošljavanje osoba s invaliditetom Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) […]

Novi zakon o volonterstvu

31.07.2021. stupaju na snagu izmjene Zakona o volonterstvu kako bi se uklonile nejasnoće primjenom postojećeg Zakona te uskladio Zakon sa novim trendovima u volonterstvu.  Zakonom se definira i korporativno volontiranje kao volontiranje zaposlenika poduzeća koje u suradnji s organizatorom volontiranja sudjeluju u volonterskim akcijama. Značajnije izmjene Zakona o volonterstvu odnose se još na: redefiniranje pojma […]