REELS – Upoznajte format kratkih videa na Instagramu

instagram-reels

Reels služi kao kreativan format za dijeljenje kratkih videa sa publikom s ciljem da se zadrži postojeća i privuče nova publika. Riječ je o snimanju i objavljivanju kratkih videa duljine do 30 sekundi uz dodavanje popularne glazbe te različitih filtera i efekata. Stvaratelji Reels imaju mogućnost izabrati glazbu po svojem ukusu (vlastiti ili tuđi audio […]

Stablo (pametnih) ciljeva

stablo-ciljeva

Kako bi se izradilo stablo ciljeva ponajprije je potrebno kreirati stablo problema. Stablo problema se kreira na način da se ponajprije postavlja središnji problem, a oko njega uzroci i posljedice. Stablo ciljeva je prenošenje problemskog stabla u pozitivno stanje stvari  Ciljevi moraju biti postavljeni po SMART metodi: S – specifičan, jednostavan, razuman, značajan M – mjerljiv, […]

Naučite tehniku ispitivanja: 5 puta zašto

tehnika-ispitivanja-5-puta-zasto

“5 puta zašto” (engleski: 5 Whys) je tehnika ispitivanja u cilju pronalaženja uzroka problema kako bi se moglo raditi na njegovom uklanjanju. Kako funkcionira tehnika Whys Tehnika se sastoji od postavljanja pet puta pitanja ZAŠTO, gdje se svakim novim pitanjem ulazi u srž problema te otkrivanju stvarnog uzroka. Primjer propitkivanja:  Kasnim na posao (problem) zašto? […]

Ovo je 5 čimbenika utjecaja prema IMP-u

pet-cimbenika-utjecaja

IMP ili “Impact management project” je na temelju istraživanja preko 2.000 organizacija došao do zaključka da su svima zajednički 5 čimbenika utjecaja. 5 čimbenika utjecaja Što nam govori kojim ishodima doprinose aktivnosti organizacije (bilo da su pozitivne ili negativne), te koliko je taj ishod značajan za dionike, tj. što se njima mijenja. Tko nam govori […]

Zamjenska kvota u zapošljavanju radnika

zamjenska-kvota-zaposljavanje

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja. Alternative zamjenskoj kvoti ima Ako […]

Način upravljanja društvenim poduzećem

vodjenje-drustvenog-poduzeca

Jedan od kriterija za prepoznavanje društvenih poduzetnika definirani u Strategiji razvoja društvenog poduzetništva je: Društvenog poduzetnika odlikuje demokratski način odlučivanja (uključenost dionika u transparentno i odgovorno upravljanje), odnosno odlučivanje nije isključivo vezano uz vlasničke udjele ili članske uloge već obuhvaća ključne dionike: radnike, članove, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije. Prepreke kod društva s ograničenom […]

Kritriji za prepoznavanje društvenih poduzetnika

drustveno-poduzetnistvo

Strategija razvoja društvenog poduzetništva 2015.-2020. predstavljala je temelj za razvoj kriterija za prepoznavanje društvenih poduzetnika. Iako se čeka nova strategija ili čak i Zakon o društvenom poduzetništvu, smatramo da se definicija društvenog poduzetništva te kriteriji neće znatno mijenjati. Kriteriji društvenog poduzetništva Društveno poduzetništvo se definira kao poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, […]