ŽELITE IZMJERITI VAŠ DRUŠTVENI UTJECAJ?

PROJEKTI

SEE IMPACT projekt jača kapacitete zaposlenika društvenih poduzeća, te razvija aplikaciju za mjerenje društvenog, ekonomskog i ekološkog utjecaja za društvene poduzetnike.

SKRITI POTECI spajaju mlade do 25 i starije od 54 kojima prijeti socijalna isključenost kroz edukacije iz digitalnih vještina za dizajna, ilustracije i fotografije.
Priča o zmajčeku će edukacijama, infografikama i izradom dekice sa ilustracijama osnažiti mlade majke i prvorotkinje (osobiti one iz ranjivih skupina društva) u kvalitetnijoj brizi za dojenčad.
“Možeš i ti” projektom želimo potaknuti osobe s invaliditetom da postanu aktivni dio društva i tržišta rada.

Projektom Ružičaste naočale nastojimo smanjiti anksioznost i stres kod trudnica i majki te zaštititi njihovo mentalno zdravlje.

Udruga je osnovana sa svrhom okupljanja i podrške marginaliziranim osobama, a osobito ženama, djeci i osobama s invaliditetom, radi njihove rehabilitacije, socijalnog i društvenog uključivanja i poboljšanje kvalitete života.

Nismo samo udruga, nego svojom društveno poduzetničkom djelatnošću nastojimo pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

O NAMA